Zpráva o ochraně osobních údajů (GDPR)

1. Identifikace zodpovědného subjektu

Studio Elite Ostrava
IČ: 76477266
Adresa sídla:
Nikol Ďurišová
Krmelínská 751/17a
720 00, Ostrava – Hrabová

Kontaktní osoba: Nikol Ďurišová
Email: studio.elite.ostrava@gmail.com
Telefon: +420 608 805 545

2. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje uvedené v této zprávě budou zpracovány v souladu se Směrnicí o ochraně osobních údajů (GDPR) výhradně pro účely:

 • Komunikace s klienty ohledně nabízených služeb a produkty.
 • Zpracování objednávek a poskytování služeb dle dohodnutých smluv.
 • Plnění zákonných povinností v oblasti evidence účetnictví a daní.

3. Právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se provádí na základě následujícího právního základu:

 • Souhlas dotčené osoby se zpracováním jejích osobních údajů pro uvedené účely.
 • Plnění smlouvy, jejímž smluvním subjektem je dotčená osoba.
 • Splnění právních povinností v oblasti evidence účetnictví a daní.

4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat následující kategorie:

 • Základní identifikační údaje (jméno, adresa, IČ).
 • Kontaktní údaje (email, telefon).
 • Údaje týkající se objednávek a smluv.

5. Přenos osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu dotčené osoby předávány žádným třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro plnění smluvních povinností nebo zákonných požadavků.

6. Bezpečnost zpracování osobních údajů

Zodpovědný subjekt přijal opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů, aby byly chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, poškozením nebo zneužitím.

7. Práva dotčených osob

Dotčené osoby mají právo:

 • Získat přístup ke svým osobním údajům.
 • Žádat opravu nebo doplnění svých osobních údajů.
 • Žádat o výmaz svých osobních údajů.
 • Omezit zpracování svých osobních údajů.
 • Nést své osobní údaje a přenést je jinému správci.
 • Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování založeno na souhlasu.

8. Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na uvedených kontaktních údajích.

Tato zpráva o ochraně osobních údajů může být aktualizována nebo upravena podle potřeby, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Načítání...
 • Žádné produkty v košíku.